بصیرت افزایی و تعامل

بصیرت خواص جامعه

بصیرت افزایی و تعامل

بصیرت خواص جامعه

بصیرت افزایی و تعامل
این وبلاگ در راستای بصیرت بخشی به افراد جامعه است.
امیرالمومنین در حدیثی زیبا در راستای بصیرت افزایی می فرمایند: « کور آن کسی نیست که چشم ندارد ، بلکه کسی است که بصیرت ندارد. (کنزالعمال حدیث 1220)
امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)
نداشتن بصیرت مثل نداشتن چشم است؛ راه را انسان نمی‌بیند. بله، عزم هم دارید، اراده هم دارید، اما نمی‌دانید کجا باید بروید. (۹۲/۱۰/۱۹)

تعریفی بسیار زیبا از بصیرت :
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ مقام معظم ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ ﻭ ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮﺕ ﺗﺮﺑﯿﺖﮐﻨﯿﻢ.
آقا ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ:
ﻣﻨﻈﻮﺭﺗﻮﻥ ﺍﺯ ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮﺕ ﭼﯽ ﻫﺴﺖ؟
ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ: ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺪﺍﺩ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﻣﻮﻻﯾﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﮔﻮﺵ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻭﻟﯿﺸﺎﻥ...
آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ:
ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺑﺼﯿﺮﺕ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻓﺮﺩ ﺑﺼﯿﺮ, ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﮏ ﺍﺷﺘﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ امیرالمؤمنین (علیه سلام) ﺩﺭ ﻭﺻﻔﺶ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
مالک ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺍگرﺩﺭ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻣﻮﻻﯾﺶ ﻭ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ، ﺩﻗﯿﻘﺎ" ﮐﺎﺭﯼ را ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺰﺩ ﻣﻮﻻﯾﺶ ﺑﻮﺩ، ﻣﻮﻻﯾﺶ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻣﺮ ﻣﯿﮑﺮد...
ﺑﺼﯿﺮﺕ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﻮﻻﯾﺖ هم ﺑﺪﺍﻧﯽ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺍ عمل کنی


‍ ‍ ‍ ‍ ••••💫 بسم الله الرحمن الرحیم 💫••••
♻️💫♻️💫♻️💫♻️💫♻️💫♻️💫♻️💫

ده سالی رسانه‌ی غربی پیدا نمیشد که بگوید «امام خمینی»‼️
همه می‌گفتند «آیت‌الله خمینی» سال 59 از یکی از اساتید یهودی آلمان  پرسیدم «استاد! چرا رسانه‌های شما نمی‌گویند امام خمینی؟؟؟»
خنده‌ای کرد و گفت:«آخر ما بعضی چیزها را متوجه شدیم!» کیف‌اش را باز کرد و یک کتاب درآورد.... ترجمه‌ی آلمانی کتاب «ولایت فقیه» امام بود...
گفت «آقای خمینی یک تئوری جهانی دارد...
وقتی ما بگوییم "امام"، ایشان بین کشورهای دنیا شاخص می‌شود...
چون کلمه‌ی "امام" قابل ترجمه نیست...
ولی وقتی بگوییم "رهبر"، این کلمه در فرهنگ غرب بار منفی دارد...
دیگر ما ایشان را کنار  استالین و موسیلینی و هیتلر قرار می‌دهیم...
📍کلمه‌ی "رهبر" به نفع ما و کلمه‌ی "امام" به نفع آقای خمینی است...
از طرف دیگر اگر ایشان یک جایگاه دینی دارد،
ما به ایشان می‌گوییم "آیت‌الله"،
اما "امام" یک بار معنوی دارد!

از طرفی ایشان آن طور می‌شود امام امت اسلامی که مسلمان‌های دنیا را دور خودش جمع بکند!»
با این صراحت این را به من گفت....
❗️یک رسانه‌ی غربی یا شرقی را پیدا نمی‌کنید که گفته باشد «امام خمینی»...
رسانه‌های غربی حتی نپذیرفتند که یک آگهی بدهند به نام " امام خمینی"!!!!
حتی در ازای 60،000 مارک قبول نکردند که یک آگهی چاپ کنند !!!!

شهریور 58 که در مجلس خبرگان قانون اساسی ، شهید بهشتی کلمه‌ی امامت را در قانون اساسی گذاشت،ریاست آن مجلس با آقای منتظری بود....
امام خمینی گفتند شما نمی‌توانی مجلس را اداره کنی، برو کنار، آقای بهشتی اداره کند....
وقتی  شهید بهشتی آمد اصل پنجم را مطرح کند که ولی فقیه نائب امام زمان و امام امت اسلامی است،عده ای  ناراحت شدند ....

بازرگان اعلام استعفای دسته‌جمعی دولت را کرد....
امیر انتظام اعلام کرد که مجلس خبرگان قانون اساسی باید منحل شود....
آنها غافل از این نکته بودند که : امامت‌محوری، امّت‌گرایی، عدالت‌گستری،
و دوقطبی مستکبرین-مستضعفین اساس تئوری امام خمینی بود....

امام خمینی از دنیا رفتند....
❌آقای هاشمی رفسنجانی آمدند،
پنج روز بعد از رحلت امام خمینی در دومین خطبه‌ی اولین نمازجمعه‌ی بعد از رحلت امام، راجع به ولایت فقیه دو جمله گفتند یک : « ما نمیخواهیم بعد از رحلت امام خمینی به جانشین ایشان "امام" بگوییم» !!!!
این همه دعوا داشتیم با شرق و غرب؛
شهید بهشتی قربانی شد برای احیای این کلمه؛ قانون اساسی پنج بار روی امامت ولی فقیه تأکید کرده،
 امام این را از سال 48 مطرح کرده،شما می‌گویی نمی‌خواهیم ؟؟؟
 به اسم اعزاز امام خمینی گفتند به جانشین‌اش نمی‌گوییم امام!!!
انگار یکی به شما بگوید من چون خیلی شما را دوست دارم، افکار شما را می‌خواهم با شما دفن کنم!!!
 جمله‌ی دوم‌شان این بود :
 « خبرگان مرجع تعیین نکرده است»
 یعنی جانشین امام خمینی نه مرجع است و نه امام....وقتی ایشان جای « امام» گذاشت « رهبر»،
 «امّت» شد « ملّت».... یعنی عملاً سیستم  ملت-رهبر  انگلیسی‌ها را پذیرفتیم و سیستم امت-امامت امام خمینی را کنار گذاشتیم ...
وقتی « امّت» شد « ملّت»، عناصر امّت یعنی «خواهران و برادران قرآنی» -که وظایفی مثل امر به معروف و نهی از منکر نسبت به هم دارند-، تبدیل شدند به عناصر ملت یعنی « شهروند» و «هموطن»
اما کلمه‌ی سوم یعنی « عدالت»؛
مقدس‌ترین کلمه‌ای که آقای هاشمی در دوران ریاست‌جمهوری‌شان ابداع و تحمیل کردند به نظام اسلامی،کلمه‌ی « توسعه» بود....
فرق عدالت و توسعه این بود که «عدالت» را خدا و پیغمبر (ص) و علی مرتضی (ع) تعریف می‌کنند، اما « توسعه» را صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و صهیونیست‌های عالَم....
در عرصه‌ی بین‌الملل هم دو کلیدواژه‌ی قرآنی « مستکبرین» و «مستضعفین» را ایشان اصلاح کردند و گفتند « مستکبرین» فحش و توهین‌ آمیز است!
به جایش بگوییم « قدرت‌های جهانی»!!!!
خب وقتی گفتی « مستکبرین» باید با آن‌ها« مبارزه» کنی،اما وقتی گفتی « قدرت‌های جهانی» باید با آن‌ها « تعامل» کنی....و بجای کلمه مستضعف گفتند بگوییم قشر آسیب پذیر یعنی آدم‌های بی‌عرضه‌ای که خودشان پذیرای آسیب‌اند!!!!
🔸 پنج کلیدواژه‌ی قرآنی امام خمینی که اساس گفتمان نهضت اسلامی بود،توسط ایشان تحریف شد به همان کلیدواژه‌هایی که دشمنان می‌خواستند....
✅ تا موقعی که کلید واژه‌های قرآنی امام خمینی –که رأس آن‌ها امام بودن ولی فقیه است- احیا نشود،هر کاری که بکنیم، وصله‌پینه کردن است...
✅ شما هر لعنی که به هر ملعونی بکنید، این قدر جگر دشمنان نمی‌سوزد که بگویید " #امام_خامنه_ای "

https://telegram.me/basiratafzaeivataamol
♻️💫♻️💫♻️💫♻️💫♻️💫♻️💫♻️💫

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۱۰/۱۶
رهرو ولایت

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی